KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM 2017

Terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan pentadbir dan semua guru dan staf yang menjayakan kursus tersebut. Semoga SEMUDRA terus mencapai kejayaan yang cemerlang.

This entry was posted in KOKURIKULUM. Bookmark the permalink.