OBJEKTIF

 

Mengamalkan pengurusan dan pentadbiran berkualiti menyeluruh, cekap, berkesan, telus dan adil.

Membina pasukan kerja yang padu berteraskan semangat kekeluargaan yang tinggi serta dibajai oleh sifat jujur dan tulus ikhlas.

Meningkatkan keberkesanan kepimpinan pendidikan di setiap peringkat dan unit.

Menjalinkan hubungan erat dengan komuniti secara permuafakatan dalam proses memajukan pendidikan di sekolah. 

This entry was posted in OBJEKTIF, PROFILSEKOLAH. Bookmark the permalink.